Når du er i en aktiv logg, klikk på "Hendelser"-fanen. 


Når det ikke er noen aktive hendelser, vil du se en knapp for å opprette nye hendelser, i tillegg til to seksjoner for aktive og avsluttede hendelser. Opprett en hendelse


Klikk på " + Opprett hendelse" for å legge til en ny hendelse. 


Du vil se en liste over de forskjellige hendelsestypene som er tilgjengelige. RAYVN-administratoren(e) for din organisasjon vil kunne justere forskjellige typer hendelser som passer til din organisasjon.  Velg hendelsestype, alvorlighetsgrad og gi en beskrivelse av hendelsen. Dersom du ønsker, kan du endre navn/tittel på hendelsen, før du trykker "Opprett". 


Håndter og se aktive hendelser

Hendelses-fanen gir deg god oversikt over alle de aktive hendelsene i din logg. Hver hendelse har deres egen "blokk" hvor du kan både se oppdatert status, og gjøre justeringer ang. hendelsen. 


Hver hendelsesblokk gir den følgende informasjonen:  1. ID-nummer og alvorlighetsgrad. Alle hendelser blir tildelt et nummer, fra 1 og oppover. Fargen rundt ringen med tallet i, viser alvorlighetsgraden på hendelsen. En kan endre alvorlighetsgraden på hendelsen ved å velge "Handlinger". 
 2. Lokasjon for hendelsen. Dersom markør-ikonet for en hendelse er rødt, betyr det at en lokasjon ikke har blitt valgt for hendelsen. Dersom markøren er grønn, slik som vi kan se på bildet, betyr det at en lokasjon har blitt markert for hendelsen. Hendelsen vil bli markert på kartet når en har valgt dette for hendelsen. 
 3. Lag. Nummeret viser antall lag som har blitt knyttet til hendelsen. Klikk på ikonet for å se de tilknyttede lagene, eller legge til flere lag.
 4. Oppgaver. Nummeret viser antall oppgaver som er knyttet til hendelsen. Ved å klikke på tallet, kan du se listen over alle oppgavene. Du kan klikke på oppgavene for å markere dem som avsluttede. Dersom du trenger å legge til flere oppgaver, skriv inn navnet på en ny oppgave, og klikk "+ Legg til oppgave".
  Dersom du har satt tidsfrister for oppgavene, vil det dukke opp en sirkel rundt oppgave-ikonet. Fargene i sirkelen viser tid-status for oppgavene.

  Gul - Oppgaven er ikke utført ennå
  Rød - Oppgaven har gått over tidsfristen
  Grønn - Oppgaven er gjennomført.

 5. Påvirkede personer.  Dersom hendelsen påvirker spesifikke personer, skadde personer, savnede osv., kan du legge til disse personene her. Du vil bli spurt om navnene på de påvirkede personene og noen trekk vedkommende kan identifiseres ved.
  Du kan også sette status for hver person. Alle personer må "sjekkes ut" for å kunne avslutte hendelsen.
 6. Handlinger. Klikk på dette ikonet når du trenger å redigere hendelsen. Her kan du også lukke hendelsen. Når du lukker hendelsen vil den bli flyttet fra "Aktive hendelser" til "Avsluttede hendelser". 


Endre rekkefølge på hendelser

De aktive hendelene du har i loggen blir sortert etter status/alvorlighetsgrad. Klikk på "Sortert etter status", for å velge andre måter å sortere hendelsene på. Legge ut innlegg/filer i loggstrøm for hendelser. 


Ved å klikke på tallet for en hendelse på høyre side av loggstrømmen, vil du få opp en hendelses egen loggstrøm. Her finner du innlegg som kun er knyttet til den ene hendelsen. Den inkluderer ikke innlegg i loggstrømmen for hele loggen, men innleggene du legger ut her, vil også være synlige i hovedloggstrømmen. 

Du kan enkelt bytte mellom den vanlige hovedloggstrømmen og loggstrømmen for en hendelse ved å klikke på tallet for en hendelse. Tallet som markerer en hendelse vil også ha tilsvarende farge som fargen på alvorlighetsgraden du har gitt hendelsen. 

Dersom du har markert en hendelse med rød, som viser at hendelsen er kritisk, vil også tallet for hendelsen få en rød sirkel. 

Her i eksempelet ser vi at hendelsen er markert som gul. Lukke en hendelse

Når en hendelse har blitt håndtert ferdig, kan du klikke på tannhjulet for "Handlinger", og velge "Lukk hendelse". Dette vil flytte hendelsen over til "Avsluttede hendelser". 

Dersom du hadde påvirkede personer i hendelsen, må disse krysses ut før du kan lukke hendelsen. 


Etter at en hendelse har blitt lukket, kan du velge å laste ned en hendelsesrapport for å få dokumentasjon om hendelsen. Dette kan for eksempel brukes til å evaluere hvordan hendelsen ble håndtert.