Du kan laste ned en rapport for loggen når som helst, både for lukkede  og åpne logger.  Du vil kunne laste ned logger som PDF-filer, slik at de kan printes eller arkiveres i arkivet til din organisasjon. Laste ned rapport for lukkede logger


Du kan finne alle lukkede rapporter fra menyen i "Innstillinger". Klikk på tannhjulet øvre høyre hjørne, og velg så "Lukkede logger".


Du vil så finne en liste over alle lukkede logger. Klikk på menyen ved siden av loggen du ønsker å laste ned rapport for. 
Last ned rapport for åpen logg

Du kan laste ned rapport for en åpen logg fra dashbordet. Klikk på den lille pilen ved siden av tittelen på loggen. Velg "Last ned rapport". Nettleseren din vil da automatisk laste ned rapporten som en PDF-versjon av den daværende versjonen av loggen. 


Du kan også laste ned rapport for loggen når du er i den aktive loggen. Klikk på ikonet for å laste ned rapporten ved siden feltet som viser lagstatus. Velg så "Last ned rapport".