For at lag skal kunne operere innen de ulike loggnivåene, må du gi dem tilgang til loggnivåene de skal operere i. 


Hvert lag må være knyttet til i hvert fall ett loggnivå, men kan også være knyttet til flere. 


Når et lag blir knyttet til et loggnivå, vil de kunne legge til loggoppføringer på det spesifikke loggnivået, og selvsagt se alt som foregår der. Dersom et lag blir knyttet til flere loggnivå, kan de enkelt bytte mellom de ulike nivåene og få oversikt over hva som foregår i de ulike nivåene. De kan bytte loggnivå ved å klikke på en bryter som viser loggnivået de er i, øverst ved siden av tittelen på loggen. Brukere og lag kan dele loggoppføringer til loggnivå de ikke selv er knyttet til, men kan ikke følge med på eller lese innhold i andre loggnivåer. De kan også motta innlegg som deles fra andre loggnivå til dem. For å knytte et lag til loggnivå, gjør følgende: 

  1. Klikk på "Innstillinger" øverst i høyre hjørne av skjermen, og klikk deretter på "Kontoinnstillinger".
  2. Gå til "Lag"-fanen og klikk på laget du ønsker å knytte til et loggnivå. Finn så seksjonen for "Loggnivå"
  3. Klikk på "Legg til loggnivå", og velg nivået laget skal knyttes til. Du kan knytte laget til flere loggnivå.
  4. Du kan også fjerne et loggnivå fra laget ved å klikke på det lille røde krysset ved siden av navnet på loggnivået laget er knyttet til.

Når du har lagt til alle loggnivåene til laget, klikk "Lagre". 


Endringene i tilgang til loggnivå for et lag vil kun påvirke fremtidige logger. 

Dersom du ønsker å få endringene til å gjelde i en gammel logg, må du fjerne laget fra loggen og legge dem til på nytt.