Loggen er hvor du kan finne all informasjon om en hendelse. Loggen inneholder en loggstrøm som oppdateres kontinuerlig, bruker-sporing, nåværende statuser, oppgaver, og hendelser. 


Gå til forsiden i RAYVN, og velg "Start logg". Velg deretter "Opprett egendefinert logg". 


Fyll ut detaljene om hendelsen. Tittel: Gi en tittel til hendelsen. Tittelen indikerer hva slags type hendelse som skal håndteres. Hva slags typer hendelser du kommer til å håndtere, vil variere fra organisasjon til organisasjon. Her er noen eksempler på hva en tittel for en logg kan være: 

  • Gasslekasje i bygning
  • Skadet ansatt
  • Mistenkelig person
  • Savnet person
  • Orkanvarsel

Beskrivelse: Gi så loggen din en beskrivelse. Beskrivelsen skal være en kort forklaring om hva hendelsen går ut på. Beskrivelsen kan bli sendt ut til lag, og gi dem en grunnleggende forståelse om situasjonen. Klikk så "Neste (1/4)". 


Spesifiser så posisjonen for hendelsen ved å enten: 

  • Klikke på en posisjon i kartet.
  • Skrive inn en adresse i adressefeltet. 
  • Legge inn GPS koordinater for stedet. 


Når du har gjort dette, klikk "Neste (2/4)". 
Legg lag inn i loggen. 

Du kan velge hvilke lag du vil inkludere i loggen i listen over tilgjengelige lag. 

Dersom du ønsker å se hvilke personer som er med i hvert lag, kan du klikke på bruker-ikonet.
Du vil også kunne se hvilke typer notifikasjoner enhver person vil motta når du aktiverer loggen.
For å legge til laget i loggen, klikk på plusstegnet til høyre for bruker-ikonet. 


Du er nødt til å legge til minimum ett lag for å starte en logg.
Lagene du har valgt vil bli lagt under "Valgte lag". Ved å klikke på notifikasjonsmerket (her merket med pil), kan du velge om du ønsker at dette laget skal motta notifikasjoner eller ikke.  

Alle lag er automatisk stilt inn for å motta notifikasjoner, men de kan skrus av dersom det trengs. 


Dersom du ønsker å fjerne et lag fra listen over valgte lag, klikk på krysset på høyre ved siden av bruker-ikonet. 

Når du har lagt til de lagene du ønsker i loggen, klikk "Neste (3/4)". 

Det er også mulig å legge til flere lag etter at loggen har blitt startet. 
Legg til oppgaver.

Legg inn oppgaver ved å skrive inn tittelen på en oppgave i feltet "Navn på oppgave", og trykk Enter, eller klikk på "+ Legg til oppgave". Oppgaven vil da bli lagt inn til listen over oppgaver som ligger i loggen når du har aktivert den. 

Du kan også velge å knytte oppgaven til spesifikke personer, sette inn frist for utførelse, og markere prioriteringsnivå for oppgaven. Det er også mulig å knytte oppgaver til spesifikke rom i loggen. 


I tillegg kan du også velge om du ønsker å legge til et notat til oppgaven, og deloppgaver til oppgaven. For å legge inn dette, klikk på pilen til høyre for oppgaven. Et felt vil komme ned og du vil kunne legge til disse feltene dersom du ønsker. Du har også muligheten til å slette oppgaven i dette feltet. 


Når du har lagt til oppgaver, eller valgt å opprette logg uten å legge inn oppgaver på forhånd, klikk "Neste (4/4)". 
Det siste steget du må gjennom før du starter en logg er å velge mellom å: 


  • Starte logg: Velger du å starte loggen, markerer dette at hendelsen er reell. De valgte lagene og deltakerne blir varslet, og får tilgang til den felles loggen. 
  • Opprette øvelse: Alle lag og deltakere blir fortsatt varslet om du ønsker å starte en øvelse, men loggen blir synlig merket som "Øvelse", sånn at lagene du har lagt til vet at det ikke er en reell hendelse.
Du vil kunne se statusen for varslingene. Etterhvert som lagene blir varslet, vil de bli huket av. Når varslingen er komplett, klikk "Åpne loggen".

Du har nå laget en ny logg fra bunnen av. Du kan begynne å poste oppdateringer i loggstrømmen.
Du kan også lage loggmaler til ulike scenarioer for din organisasjon på forhånd, som vil gjøre at prosessen med å starte en logg kan gå kjappere dersom en kritisk hendelse skulle forekomme.
Les mer om å lage loggmaler her. Endre navn eller beskrivelse på loggen


Av og til gjør man feil, men heldigvis er de ofte lett å rette på. Dersom du trenger å endre navnet eller beskrivelsen på en logg du har startet, kan du gjøre det ved å trykke på navnet til loggen, eller på det lille informasjons-ikonet til høyre for loggen: