Når en bruker blir opprettet i RAYVN, blir de tildelt en brukerrolle. Rollen bestemmer hva de kan gjøre i RAYVN. RAYVN har fire forskjellige roller som gir tilganger i ulike funksjoner. En bruker kan ha en eller flere roller. Det er anbefalt å begrense tilgang på funksjoner hos brukere på grunnlag av hva de trenger å vite om. Kundeadministrator


Dette er den høyeste rollen. Brukere med denne rollen kan: 

 • Lage logger.
 • Ha tilgang til alle logger. 
 • Ha tilgang til administrering av brukere, lag, grupper og steder. 
 • Se brukere, lag og grupper fra alle grupper. 
 • Legge til og fjerne maler. 
 • Legge til og fjerne hendelsestyper. 
Gruppeadministrator

Brukere med denne rollen kan: 

 • Lage logger. 
 • Ha tilgang til alle logger i grupper og undergrupper. 
 • Ha tilgang til å administrere brukere, lag, grupper og steder. 
 • Se og endre brukere og grupper fra gruppen som brukeren med denne rollen har blitt lagt til i, og undergrupper av den gruppen. 
 • Legge til og fjerne maler. 
 • Legge til og fjerne hendelsestyper. Loggansvarlig

Brukere med denne rollen kan: 

 • Lage logger. 
 • Ha tilgang til logger de har blitt invitert til. 


Operatør

Brukere med denne rollen kan: 

 • Ha tilgang til logger de har blitt invitert til.