Oppgavene er alltid tilgjengelige i mobilappen. Du kan alltids åpne appen og få en oppdatert liste over hva som trengs å gjøres i den spesifikke hendelsen. Lag en oppgave

Når du er i en aktiv logg kan du lage en oppgave ved å klikke på den grønne sirkelen, nederst i høyre hjørne. Deretter, klikk "Opprett oppgave". Klikk på "Oppgaver" for å skrive inn tittelen på oppgaven, og "Instruksjoner" for å legge til instruksjoner til oppgaven. 
Du kan også tildele oppgaven til en person under "Ansvarlig". Klikk på knappen og velg en av de tilgjengelige deltakerne fra listen. Klikk deretter "OK". Personen som har blitt tildelt oppgaven vil få varsling om at de har blitt tildelt denne oppgaven. Du kan også sette tidsfrist for når oppgaven skal være gjennomført ved å trykke på "Tidsfrist". Der kan du velge den nøyaktige datoen og klokkeslettet oppgaven skal være utført. 
Se oversikt over oppgaver

Når du er i en aktiv logg, klikk på menyen, øverst i høyre hjørne av loggen. Dersom du har blitt tildelt oppgaver, vil meny-ikonet også ha en rød sirkel med et nummer som viser antall oppgaver som er tildelt til deg. I menyen, klikk på "Oppgaver". Her ser du en oppdatert liste over oppgavene. Det er tre seksjoner her: 


  • Tildelt meg: Dersom det er oppgaver tildelt deg personlig, vil de bli listet opp her.
  • Ikke tildelt/ tildelt andre: Alle andre oppgaver vil bli listet opp her. Du vil kunne fullføre disse oppgavene, selv om de ikke er tilknyttet deg spesifikt. Du kan også fullføre oppgaver på vegne av andre.
  • Fullførte oppgaver: Alle oppgaver som har blitt markert som fullførte blir listet opp her.

Dersom oppgaven har et ikon med en sirkel og en "i", betyr dette at det er lagt ved instruksjoner til oppgaven. 

Du kan også se at oppgavene er sortert etter prioriteringsgrad. Oppgaver som er markert som "Haster", er markert i rødt, oppgaver som er markert med "Høy" prioritet er markert i gult, og oppgaver med "Normal" prioritet har ingen farge. 
For å markere en oppgave som fullført, klikk på hakeboksen ved siden av oppgaven. Du vil da komme inn på oppgaven, og her kan du huke av boksen "Lukket". Når du klikker på den, vil du kunne velge om oppgaven skal lukkes fordi den ikke kunne utføres, om den ble utført på vegne av noen andre, og du kan legge ved et bilde og en kommentar. Dersom du ikke huker av for "Kunne ikke utføre", eller velger en annen person oppgaven ble utført av, vil den bli lukket og markert som at personen oppgaven var gitt til var den gjennomførte oppgaven. Oppgaven du har markert som fullført blir flyttet til seksjonen for "Fullførte oppgaver". Når du gjør dette, blir listen over oppgaver oppdatert automatisk i alles versjon av RAYVN. Dette gjør at alle til enhver tid skal kunne være oppdatert på hvilke oppgaver som må gjøres, og hvilke som har blitt fullført. 


Lag nye oppgaver ved å klikke på den grønne sirkelen med et "+"-tegn. 


Endre og slette oppgaver

Du kan raskt og enkelt slette oppgaver i appen ved å sveipe til venstre på en spesifikk oppgave. Du vil da få valgene om å slette oppgaven. 

Dersom du vil endre noe ved oppgaven, kan du gjøre det ved å trykke på den.