General Data Protection Regulation (GDPR),(Regulering (EU), 2016/679), er en regulering som det Europeiske Parlamentet, rådet for den Europeiske Unionen og Europakommisjonen har opprettet for å styrke og samle databeskyttelse for alle individer i den Europeiske Unionen (EU). 
Les flere artikler om RAYVN og personvernssikkerhet her.Dersom du har flere spørsmål, ønsker eller andre henvendelser ang. RAYVN og personvern, vennligst send en e-post til privacy@rayvn.global.