For å endre loggmaler, klikk på ikonet for innstillinger øverst til høyre på dashbordet i RAYVN. Det ser ut som et lite tannhjul. Klikk så på "Kontoinnstillinger". 


Velg "Loggmaler".


Klikk på "Ny mal for logg" dersom du vil lage en ny loggmal. 


Legg til et navn og beskrivelse og velg en type mal. 

Legg til lag i malen ved å velge "Legg til lag i malen". 

Legg til oppgaver ved å skrive inn en oppgave i feltet under "Oppgaver", og klikk så "+ Legg til oppgave", eller trykk Enter for å lage oppgaven. Du kan også sette frister for når hver oppgave skal være gjennomført. Når du er ferdig, klikk "Lagre". Dette vil gjøre at malen blir lagt til i listen over loggmaler, og du vil kunne starte en logg basert på malen når du trenger å starte en logg. 


All informasjonen fra malen, med lag og oppgaver, vil automatisk bli lagt til i den nye loggen. 

Når du starter en ny logg basert på malen vil du også kunne gjøre justeringer, som å endre på listen over tilknyttede lag og oppgaver før du faktisk starter loggen. Rediger en loggmal


I innstillingene for maler kan du: 

  1. Velge om malen skal stå som publisert/upublisert, og om den skal være tilgjengelig i nettversjonen og appversjonen av RAYVN. 
  2. Definere malens navn og beskrivelse, i tillegg til hvilken type mal det skal være. 
  3. Forhåndsbestemme hvilke lag som skal bli varslet når en logg basert på denne malen blir startet. Du kan også velge om/hvordan ditt lag skal varsles. 
  4. Lage oppgaver som må gjøres for denne spesifikke loggmalen/situasjonen. Du kan også sette frister for når disse oppgavene må være gjennomførte. Fristen blir satt til x antall minutter etter at loggen har blitt laget. 
Dersom malen ikke er tilgjengelig i listen over maler, sjekk at du har husket å trykke på "Publisert/Upublisert"-knappen, og huket av for at malen skal være "Tilgjengelig på web" og "Tilgjengelig i mobilapp". 


Her ser du eksempel på en mal som er Upublisert:

Her ser du eksempel på en mal som er Publisert: 


Her ser du eksempel på en mal som er publisert, men som ikke er tilgjengelig i mobilapp:


Legg til filer i en loggmal

Dersom du ønsker å dele relevante filer for den spesifikke hendelsen du lager en mal for, kan du legge dem til under "Filer". Skal du lede en festival kan det for eksempel være greit å legge ved et kart over festivalområdet. 

  1. Du kan klikke på og dra inn filer i slippsonen. Da vil filen automatisk bli lastet opp i loggmalen.
  2. Du kan fjerne en fil ved å trykke på krysset ved siden av filen. 
  3. Dersom du ønsker å se filen du har lagt til, klikk på selve filnavnet.
  4. Du kan også legge et lite notat til filen, hvor du for eksempel forklarer hva filen er.

Du kan ikke endre filnavnet etter at de har blitt lastet opp i loggmalen, så du burde gi filen et beskrivende navn på forhånd. 

Filene vil være tilgjengelige for alle som har tilgang til loggene, basert på den spesifikke loggmalen. Møtemal

Dersom du har tilgang til den strategiske modulen kan du også velge å legge til møtemaler i loggmalen.

Når en logg blir startet fra en loggmal, vil et statusmøte med din valgte mal bli automatisk laget. På denne måten kan du være sikker på at ditt lag bruker den korrekte møtemalen under en spesifikk hendelse.  Du vil også kunne knytte filer til ulike rom.