Opprett et lag for pårørendesenteret


Når din organisasjon har lagt til pårørende-modulen i RAYVN, må du starte å opprette et lag som er ansvarlige for pårørendesenteret. 


Gå til kontoinnstillingene, klikk på "Lag", og deretter "Opprett nytt lag". Gi laget et navn, og gi deretter laget funksjonen "Pårørendehåndteringslag". Etter at du har laget et pårørendehåndteringslag kan du legge til medlemmer til laget. 


Medlemmer av laget er de eneste med tilgang til pårørendesenteret. De vil ikke ha full til loggen. De vil kun se loggoppføringer som er markert med "Frigitt informasjon", så vel som alle listede telefonsamtaler og kontakt med berørte personer som er registrert av pårørendehåndteringslaget. 


Du kan sette opp ulike pårørendehåndteringslag i ulike rom. Dette betyr at du kan ha flere pårørendehåndteringslag, som håndterer forskjellige grupper av pårørende. For eksempel, dersom det er en brann i et hotell, kan ett pårørendehåndteringslag håndtere pårørende av ansatte ved hotellet, og ett lag kan håndtere pårørende av hotellgjester. 

Tilknytt pårørendehåndteringslag til en aktiv logg

Brukere som har aktivert pårørendehåndterignsmodulen vil få en "Pårørende"-fane ved siden av kart, oppgaver, og hendelser i den aktive loggen. Når du klikker på den, vil du se at det står at pårørendesenteret ikke er operativt. Det er fordi det ikke har blitt satt opp noen pårørendehåndteringslag i loggen ennå. Hvis du har opprettet ett eller flere pårørendehåndteringslag, kan du klikke på "Kall inn lag". 


Du vil da få opp en liste over dine eksisterende pårørendehåndteringslag. 

For å legge til laget, klikk på +-tegnet og deretter "Ok". På samme måte som når du legger til et lag i en logg, vil personene nå bli varslet om at de er invitert til en logg. 


Når pårørendehåndteringslaget har godtatt invitasjonen og logget inn i RAYVN, vil de kun ha tilgang til pårørendesenteret, og vil kun se "frigitt informasjon" fra hovedloggen i RAYVN.