Du kan endre innstillingene på din telefon slik at anrop fra RAYVN kan komme gjennom selv med "Ikke forstyrr"-modus aktivert på telefonen din. 

På den måten kan du sove uforstyrret og godt, og vite at kun dersom RAYVN ringer, vil du bli vekket av telefonen din. Både de med Android og iOS burde lagre telefonnumrene til RAYVN og markere dem som "Favoritt" i kontaktlisten, slik at du ikke trenger å lure på om det er et fremmed nummer som ringer deg. 

Slik setter du opp innstillingene slik at RAYVN kan komme gjennom "Ikke forstyrr":
På iOS/ iPhone:

  • Gå til innstillinger
  • Gå til "Ikke forstyrr"
  • Telefon > tillat anrop fra favoritter
På Android: 

  • Gå til innstillinger
  • "Lyd og vibrasjon"
  • "Ikke forstyrr"
  • "Tillat unntak" / "Tillat forstyrrelser"
  • "Egendefinert"
  • Velg anrop fra favorittkontakterLegg merke til at det er en forskjell mellom å skru på "Ikke forstyrr"-modus, og å skru av lyd på telefonen. Dersom du har skrudd av lyden på telefonen, er det ikke sikkert du vil merke at RAYVN forsøker å ringe deg. Sørg derfor for å bare bruke "Ikke forstyrr"- modus, og ha på lyd på telefonen. 

Stillemodus (ikke bruk)

I stillemodus er telefonen din helt stille for alle anrop, meldinger og varslinger. Det går ikke an å tillate noen unntak for når du har skrudd av lyden på telefonen din. Stillemodus kan skrus av og på ved en bryter på telefonen din, eller ved å skru lyden helt ned i voluminnstillingene dine. Telefonen din kan fortsatt vibrere ved varslinger, dersom du har aktivert denne funksjonen. Skjermen kan også lyse når den mottar varslinger, men det vil ikke være noen hørbar notifikasjon. Så om du ønsker at RAYVN skal kunne vekke deg i løpet av natten, burde du istedenfor bruke "Ikke forstyrr"-modus. "Ikke forstyrr"-modus

Med "Ikke forstyrr" aktivert på telefonen din, vil telefonen forbli stille og med skjermen av, med mindre de valgte unntakene mottar varslinger. Med denne modusen på, vil du ikke bli forstyrret av andre varslinger. 


Den enkleste måten å aktivere "Ikke forstyrr" på, er ofte å sveipe opp eller ned på skjermen, så du kommer til kontrollpanelet på telefonen din.