Når du logger inn i RAYVNs app vil du se den aktuelle aktive loggen markert med rommene du har blitt tildelt. 
Når du åpner den aktive loggen, vil du komme til loggstrømmen. Øverst i loggstrømmen, under tittelen på loggen, vil du kunne se hvilket rom du er i. 
Dersom du er tildelt flere rom, og ønsker å gå over til et annet rom, klikk på romnavnet du er i, og velg det nye rommet du ønsker å gå til. På denne måten kan du skrive separate loggoppføringer ut ifra hvilket rom du befinner deg i. 


For å dele loggoppføringer mellom ulike rom, klikker du på den lille pilen til høyre i en loggoppføring, og velger hvilket rom du vil dele oppføringen med. Dette fungerer på samme måte i appen og i nettversjonen av RAYVN.