Dersom du har tilgang til Kontoinnstillingene, har du også tilgang til å opprette en rapportmal. 


Å opprette en rapportmal er ganske likt som å opprette en loggmal. 

Gå til kontoinstillinger, og klikk "Rapportmaler". For å opprette en ny rapportmal, klikk "+ Ny rapportmal", gi malen din et navn og skriv noen detaljer om rapporten. 

Velg tilgjengelighet for rapportmalen, og hvilken gruppe den skal være tilgjengelig fra. 


Deretter kan du legge til avsnitt for rapporten. 

På samme måte som at du kan ha agendapunkter i møtemaler, kan du legge inn avsnitt i rapportmalen som er forhåndsdefinerte. 

Du kan også legge ved tekst i avsnittene, dersom du ønsker å ha forhåndsdefinert tekst i rapportene som bruker denne malen. 


Etter at du har lagt inn tekst, klikk på den lille hakemarkøren til høyre for avsnittet for å lagre. Du kan endre rekkefølgen på avsnittene ved å trykke på de tre linjene til venstre for avsnittet, dra det opp eller ned. 

Du kan også gjøre endringer til avsnittet ved å trykke på den lille knappen som ser ut som en blyant og papir, eller slette avsnittet ved å trykke på søpppelbøtten helt til høyre for avsnittet. 


Når du er ferdig med å fylle inn de feltene du ønsker, klikk "Lagre" for å lagre rapportmalen. 

Neste gang du går for å skrive en rapport fra loggen din, vil den være tilgjengelig fra rapport-menyen.