Dersom du skulle trenge å endre navn på kontoen deres, kan du gjøre dette i Prosjektinnstillinger


Du må være en Kontoadmin for å få tilgang til prosjektinnstillinger, og dermed også for å kunne endre navn på kontoen. 


Under seksjonen Generelt, vil du se et felt som heter "Navn". Klikk her for å endre navnet på kontoen. 

Husk å lagre endringene ved å trykke "Lagre generelle innstillinger" på bunnen av siden. 


Legg merke til at endringene du velger å gjøre i prosjektinnstillingene gjelder for hele kontoen, og vil kunne sees av alle brukere i kontoen. 

Når en konto opprettes vil den øverste gruppen i hierarkiet ha samme navn som kontoen. Dersom du endrer navnet på kontoen, vil ikke dette påvirke navnet på den øverste gruppen i hierarkiet. 

Dersom du også ønsker å endre dette navnet, må du inn i Kontoinnstillinger


Du kan endre navnet ved å klikke på navnet, og deretter velge "Rediger gruppe". Skriv så inn nytt navn, og klikk "Lagre".