Dersom funksjonen Redigering av loggoppføringer er aktivert i kontoen deres sine Prosjektinnstillinger, vil brukerne i din konto være i stand til å kunne redigere alle loggoppføringer. Dette vil gjelde for alle logger, også eldre logger. Når denne funksjonaliteten er aktivert, vil man kunne se et alternativ for redigering av loggoppføringen neste gang man klikker på de tre prikkene ved siden av en loggoppføring. 

Redigering av en loggoppføring


For å redigere en loggoppføring, klikk på de tre prikkene til høyre for loggoppføringen, og velg "Endre loggoppføring". Du kan endre teksten i loggoppføringen, samt datoen og tiden for loggoppføringen. 


Merk: Du kan ikke endre tiden/datoen for loggoppføringen til et nyere tidspunkt enn nåværende tidspunkt. 
Vis og skjul versjonshistorikk


Hver gang du redigerer en loggoppføring vil det dukke opp en versjonshistorikk til loggoppføringen. 

Dersom du klikker "Vis historikk" vil du kunne se alle tidligere versjoner av loggoppføringen, samt dato og tidspunkt for endringene. Du vil også kunne se hvem som har redigert oppføringen. Dette er gjort for å sikre synlighet og åpenhet rundt loggoppføringene, og for å sikre at viktig informasjon ikke går tapt i loggen dersom noen endrer en loggoppføring. Du kan klikke "Skjul historikk" for å lukke versjonshistorikken. 
Merk:
Dersom du ønsker å inkludere en loggoppføring i en rapport er det kun den siste versjonen av loggoppføringen som vil bli inkludert - uten å vise den fulle historikken. 


Dersom du laster ned loggen, vil du kunne se hele historikken på loggoppføringen.