Oppgaver

Fordel og endre oppgaver
Du kan enkelt fordele oppgaver til deltakere i en logg til enhver tid. Når du har startet en logg kan du gå til oppgave-feltet ved å klikke på "Oppgave...
Thu, 29 Apr, 2021 ved 7:41 PM