Når du har en aktiv logg åpen har du muligheten til å opprette delhendelser som henger sammen med hovedloggen din. Du kan opprette flere delhendelser.
Det kan være nyttig å bruke delhendelser i RAYVN når du må håndtere flere hendelser knyttet til din situasjon. Du kan tilknytte forskjellige lag til hver delhendelse, og hver delhendelse vil ha sin egen kommunikasjonsstrøm. Hovedloggen vil fortsatt fungere som den hovedsakelige loggstrømmen, og samler all kommunikasjonen som foregår i loggen, og i de individuelle delhendelsene.


Delhendelsestyper

I tillegg kan du lage maler for ulike delhendelser. Dersom du har gjentakende delhendelser kan du legge dem til i en delhendelsesmal, og legge til spesifikke lag for å håndtere den typen delhendelser. For eksempel, en butikk kan lage en mal for delhendelsen "Butikktyveri", og legge til et lag for sikkerhetsvakter i den delhendelsen. Der kan de og legge til en forhåndsdefinert liste med oppgaver som sikrer at en standard prosedyre blir fulgt for å håndtere den typen delhendelser. Status for pågående delhendelser

Om du klikker på delhendelse-fanen kan du se en samling av alle de pågående delhendelsene. Listen er sortert etter hvor kritisk delhendelsen er markert som. Når en spesifikk delhendelse har blitt håndtert, kan du enkelt lukke den, og lage et tydelig skille mellom delhendelsene som er pågående og delhendelsene som er avsluttet.

Ved å klikke på det tilsvarende tallet som er knyttet til en delhendelse, vil du få opp den designerte loggstrømmen for hendelsen og listen over oppgaver som er knyttet til den delhendelsen spesifikt. 


Ved å bruke delhendelser i RAYVN kan du: 

  • Få en oversikt over status for pågående delhendelser og avsluttede delhendelser
  • Opprette nye delhendelser
  • Tilknytte lag for å håndtere delhendelser
  • Sette en lokasjon for en spesifikk delhendelse
  • Legge til berørte personer
  • Sjekke berørte personer innenfor og utenfor delhendelsen. 
  • Lukke delhendelser
  • Lage rapporter av lukkede delhendelser.