Hendelser

Om delhendelser
Når du har en aktiv logg åpen har du muligheten til å opprette delhendelser som henger sammen med hovedloggen din. Du kan opprette flere delhendelser. Det ...
Thu, 12 Okt, 2023 ved 3:30 PM
Delhendelsestyper
For å kunne lage hendelsestyper, må du være tildelt rollen som kontoadmin i din organisasjons RAYVN-konto. En delhendelsestype kan ansees som en mal for de...
Thu, 12 Okt, 2023 ved 3:40 PM
Hvordan opprette og håndtere hendelser
Når du er i en aktiv logg, klikk på "Hendelser"-fanen.  Når det ikke er noen aktive hendelser, vil du se en knapp for å opprette nye hendelser...
Fri, 17 Mar, 2023 ved 3:06 PM
Last ned Hendelseslogger
Når en hendelse har blitt lukket, kan du velge å laste ned hendelsesloggen. Klikk på "Vis avsluttede hendelser".  I listen over lukkede hend...
Thu, 9 Mar, 2023 ved 12:03 PM