Når du har en aktiv logg åpen har du muligheten til å opprette hendelser som henger sammen med hovedloggen din. Du kan opprette flere hendelser. Det kan være nyttig å bruke hendelser i RAYVN når du må håndtere flere hendelser knyttet til din situasjon. Du kan tilknytte forskjellige lag til hver hendelse, og hver hendelse vil ha sin egen kommunikasjonsstrøm. Hovedloggen vil fortsatt fungere som den hovedsakelige loggstrømmen, med all kommunikasjonen som foregår i loggen, og i de individuelle hendelsesstrømmene. 


Hendelsestyper

I tillegg kan du lage hendelesmaler. Dersom du har gjentakende hendelser kan du legge dem til i en hendelsesmal, og legge til spesifikke lag for å håndtere den typen hendelser. For eksempel, en butikk kan lage en hendelsesmal for "Butikktyveri", og legge til sikkerhetsvakt-laget i den hendelsen. Der kan de og legge til en standard liste med oppgaver som sikrer at en standard prosedyre blir fulgt for å håndtere den typen hendelser. Status for pågående hendelser

Om du klikker på hendelses-fanen kan du se en samling av alle de pågående hendelsene. Listen er sortert etter hvor kritisk hendelsen er markert som. Når en spesifikk hendelse har blitt håndtert, kan du enkelt lukke den, og lage et tydelig skille mellom hendelsene som er pågående og hendelsene som er avsluttet. 


I hendelsesmodulen i RAYVN kan du: 

  • Få en oversikt over status for pågående hendelser og avsluttede hendelser
  • Lage nye hendelser
  • Tilknytte lag for å håndtere hendelser
  • Sette en lokasjon for en spesifikk hendelse
  • Legge til berørte personer
  • Sjekke berørte personer innenfor og utenfor hendelsen. 
  • Lukke hendelser
  • Lage rapporter av lukkede hendelser