For å kunne lage hendelsestyper, må du være tildelt rollen som kontoadmin i din organisasjons RAYVN-konto.

En delhendelsestype kan ansees som en mal for delhendelser. 


For å se de ulike delhendelsestypene, klikk på tannhjulet/ innstillingsikonet øverst til høyre på forsiden i RAYVN.  Deretter velger du "Prosjektinnstillinger", og deretter "Delhendelsestyper.


Her vil du finne en liste over delhendelsestyper. Klikk på hvilken som helst av delhendelsestypene du ønsker å se/endre. Her kan du velge mellom ulike felt for å endre delhendelsestypen. Du kan også velge å opprette en ny delhendelsestype ved å klikke "Opprett delhendelsestype" . De følgende feltene på fylles ut: 


  • Ikon: Velg hvilket ikon som skal vises for delhendelsestypen. Du kan velge ikon ved å klikke på nedtrekksmenyen og velge et ikon du synes passer for hendelsen.
  • Navn: Angi et navn til delhendelsestypen. 
  • Beskrivelse: Legg til en beskrivelse av delhendelsen. 
  • Forvalgt alvorlighetsgrad: Velg hvilken grad av alvorlighet denne delhendelsestypen skal ha. Du kan endre alvorlighetsgraden på denne typen delhendelser senere i loggen, men det du velger her, vil bli satt som standard alvorlighetsgrad for denne typen delhendelser.
  • Oppgaver: Du kan også velge å knytte noen spesifikke oppgaver til en delhendelsestype, slik at de automatisk blir lagt til i listen over oppgaver i loggen din når noen aktiverer en delhendelse av den typen.