Pårørendesenteret er en ekstra modul som kun er tilgjengelig for brukere som har et tilknyttet lag for pårørende i en krisesituasjon. Deltakere som håndterer pårørende vil motta varsler slik som alle andre lag. Når de går inn i RAYVN i deres nettleser, vil de se en aktiv logg på deres dashbord. Merk at deres dashbord vil se annerledes ut enn hvordan et vanlig dashbord ser ut i RAYVN.

I pårørendesenteret vil en kun se aktive logger som pårørende laget er en del av, status for innringere i den aktive loggen som de har åpen, og oppdateringer markert med frigitt informasjon fra "hovedloggen".


Dersom du er med i et pårørendelag, og pårørendesenteret er aktivt, vil du automatisk kun se loggen fra pårørende-siden. Du vil ikke ha tilgang til "hovedloggen". Dette er blant annet for å hindre at viktig informasjon kommer på avveie, og for å skape mest mulig kontroll og orden på hovedoppgaven til pårørendelaget - å håndtere pårørende. 


Dette gjelder også dersom du er medlem av flere lag. La oss si at du er medlem av to lag:  Lag 1, og Pårørende. 

Dersom pårørendemodulen aktiveres, vil du automatisk kun være tilgjengelig i pårørendesenteret. 

Dersom du oppdager et behov for å fjernes fra pårørendesenteret, for å komme tilbake til "hovedloggen", kan en av de som styrer "hovedloggen" fjerne din bruker fra pårørendelaget. Dette gjør du ved å trykke på den røde "x"-en ved siden av navnet på den du vil fjerne. Da vil du igjen få tilgang til "hovedloggen".


Dersom det er et behov for å legge til flere deltakere i pårørendesenteret, må dette også gjøres i hovedloggen. 

Legg da til flere deltakere i "pårørende"-laget ved å trykke på "+Legg til person". Vær obs på at dette er personer som da ikke vil ha tilgang til hovedloggen. 


Bildet viser hvor du skal trykke for å fjerne en person (den røde "x"-en), og for å legge til en person ("+Legg til person) i pårørendelaget: Når man går inn i den aktive loggen, vil man komme rett inn i modulen for pårørendesenteret hvor man kan registrere anrop, pårørende og berørte personer.Som i en standard RAYVN-logg, har pårørendesenteret en loggstrøm på venstre side av skjermen. Denne vil vise informasjon om: 

  1. "Frigitt informasjon" fra den aktive RAYVN-loggen. 
  2. Alle oppføringer som de som håndterer pårørendesenteret lager med inngående og utgående anrop. 
Over loggstrømmen har du flere valg for filtrering av informasjonen du måtte trenge. Bruk søkefeltet til å filtrere ut informasjonen du trenger. Bare begynn å skrive, og så vil RAYVN automatisk filtrere ut treff basert på hva du allerede har skrevet i søkefeltet. 


Hver gang en person ringer inn til pårørendesenteret, vil man få muligheten til å skrive ned noen notater fra samtalen. Dette kan for eksempel være ang. hvilken informasjon som har blitt delt, ulike spørsmål, eller informasjon som innringeren har. Dersom de ringer igjen, og du trenger å vite hvilken informasjon som har blitt delt med dem tidligere, kan du søke på navnet deres i søkefeltet, og se hva som har blitt delt med dem tidligere. 


Notater ser du nederst under hvert innlegg, i kolonnen som heter "Samtalenotater", slik som her:       På høyre side av pårørendesenteret, kan du gjøre flere ting: 

  • Loggføre telefonsamtaler
  • Registrere innringere og informasjon om dem
  • Registrere berørte personer og deres informasjon
  • Føre opp relasjon mellom innringeren og den berørte personen.Tilgang til pårørendesenteret

Kun medlemmer av laget som håndterer pårørende har tilgang til informasjon i pårørendesenteret. Andre brukere som bruker RAYVN kan se loggen for pårørendesenteret i "Pårørende"-feltet. Men de har kun tilgang til å lese oppføringene. De kan ikke redigere informasjonen i loggen. De kan også se listene over innringere og berørte personer. 
Dersom du ikke har tilgang til pårørendesenteret, vennligst ta kontakt med oss for mer informasjon.