Pårørendesenteret er en ekstra modul som kun er tilgjengelig for brukere som har et tilknyttet lag for pårørende i en krisesituasjon. Deltakere som håndterer pårørende vil motta varsler slik som alle andre lag. Når de går inn i RAYVN i deres nettleser, vil de se en aktiv logg på deres dashbord. Merk at deres dashbord vil se annerledes ut enn hvordan et vanlig dashbord ser ut i RAYVN.

I pårørendesenteret vil en kun se aktive logger som pårørende laget er en del av, status for innringere i den aktive loggen som de har åpen, og oppdateringer markert med frigitt informasjon fra "hovedloggen".


Dersom du er med i et pårørendelag, og pårørendesenteret er aktivt, vil du automatisk kun se loggen fra pårørende-siden. Du vil ikke ha tilgang til "hovedloggen". Dette er blant annet for å hindre at viktig informasjon kommer på avveie, og for å skape mest mulig kontroll og orden på hovedoppgaven til pårørendelaget - å håndtere pårørende. 


Dette gjelder også dersom du er medlem av flere lag. La oss si at du er medlem av to lag:  Lag 1, og Pårørende. 

Dersom pårørendemodulen aktiveres, vil du automatisk kun være tilgjengelig i pårørendesenteret. 

Dersom du oppdager et behov for å fjernes fra pårørendesenteret, for å komme tilbake til "hovedloggen", kan en av de som styrer "hovedloggen" fjerne din bruker fra pårørendelaget. Dette gjør du ved å trykke på den røde "x"-en ved siden av navnet på den du vil fjerne. Da vil du igjen få tilgang til "hovedloggen".


Dersom det er et behov for å legge til flere deltakere i pårørendesenteret, må dette også gjøres i hovedloggen. 

Legg da til flere deltakere i "pårørende"-laget ved å trykke på "+Legg til person". Vær obs på at dette er personer som da ikke vil ha tilgang til hovedloggen. 


Bildet viser hvor du skal trykke for å fjerne en person (den røde "x"-en), og for å legge til en person ("+Legg til person) i pårørendelaget: Når man går inn i den aktive loggen, vil man komme rett inn i modulen for pårørendesenteret hvor man kan registrere anrop, pårørende og berørte personer.Som i en standard RAYVN-logg, har pårørendesenteret en loggstrøm på venstre side av skjermen. Denne vil vise informasjon om: 

  1. "Frigitt informasjon" fra den aktive RAYVN-loggen. (bilde her. skriv mer/om )
  2. Alle oppføringer som de som håndterer pårørendesenteret lager med inngående og utgående anrop. 
Over loggstrømmen har du flere valg for filtrering av informasjonen du måtte trenge. Bruk søkefeltet til å filtrere ut informasjonen du trenger. Bare begynn å skrive, og så vil RAYVN automatisk filtrere ut treff basert på hva du allerede har skrevet i søkefeltet. På høyre side av pårørendesenteret, kan du gjøre flere ting: 

  • Loggføre telefonsamtaler
  • Registrere innringere og informasjon om dem
  • Registrere berørte personer og deres informasjon
  • Føre opp relasjon mellom innringeren og den berørte personen.


Tilgang til pårørendesenteret

Kun medlemmer av laget som håndterer pårørende har tilgang til informasjon i pårørendesenteret. Andre brukere som bruker RAYVN kan se loggen for pårørendesenteret i "Pårørende"-feltet. Men de har kun tilgang til å lese oppføringene. De kan ikke redigere informasjonen i loggen. De kan også se listene over innringere og berørte personer. 

En RAYVN-bruker kan også invitere laget som behandler pårørende inn i deres aktive logg. Dersom du ikke har tilgang til pårørendesenteret, vennligst ta kontakt med oss for mer informasjon.