Pårørende-modulen er en ekstra modul som kun er tilgjengelig for brukere som er opprettet som pårørende-håndterende. 


Når du åpner Pårørendesenteret vil du se en loggstrøm. Loggstrømmen inneholder all frigitt informasjon fra hovedloggen. 

I tillegg inneholder loggstrømmen informasjon om samtaler i pårørendesenteret. 
Pårørendehåndteringslaget kan gjøre flere ting: 

 • Motta telefonsamtaler
 • Registrere nye berørte/pårørende personer
 • Oppdatere pårørendesenteret om berørte personer og frigitt informasjon. 
 • Se status for lagmedlemmer av pårørendehåndteringslaget. Pårørendesenteret er en ekstra modul som kan brukes i RAYVN. Det er et telefonsenter som hjelper organisasjoner med å loggføre innkommende anrop fra pårørende under en hendelse. 

Logg-oppføringer vil bli lagret i en separat logg fra hovedloggen. 


En som håndterer pårørende registrerer innkommende anrop i verktøyet. 

Verktøyet gir også operatøren den aller siste informasjonen som er frigitt fra hovedloggen. 

Det viser også hvilke operatører som har snakket med en pårørende.  • Brukere i pårørendesenteret har ikke mulighet til å se hovedloggen. En separat, dedikert logg er tilgjengelig for disse brukerne. 
 • En person får tilgang til personvernsenteret ved å være del av et pårørendehåndteringslag.

  Ved å legge til pårørendehåndteringslaget til en aktiv RAYVN-logg, vil pårørendesenteret automatisk være tilgjengelig for det tilknyttede pårørendehåndteringslaget. 


Hvorfor

 • Når organisasjoner blir berørt av hendelser som involverer menneskeliv og helse, vil dette forsterke behovet for registrering og kontroll over informasjon. Pårørende har et stort behov for informasjon er ofte svært desperate etter å vite hvordan deres nærmeste har det. 
 • Under hendelser må pårørende håndteres. Ikke bare er dette viktig på et menneskelig nivå, men også siden organisasjonen risikerer dårlig rykte dersom pårørende blir dårlig håndtert. 
 • Mange organisasjoner mangler verktøyene og rutinene til å håndtere pårørende.
 • Rykter spres raskt i sosiale medier, med bilder og informasjon. Organisasjonen burde ha en etablert rutine for hvordan de skal produsere og formidle korrekt og god informasjon til pårørende. 
 • Informasjon til pårørende må bare være fakta og bekreftet informasjon. Hvem

 • Olje og gass
 • Transport
 • Produksjon
 • Organisasjoner med omreisende personell, eller personell som jobber i utlandet
 • Offentlige organisasjoner