Når du blir invitert til å bli med i en logg, vil du motta en e-post med en link som gir deg direkte tilgang til en aktiv logg. 


På grunn av RAYVNs sikkerhetstiltak vil denne linken ikke lenger være gyldig etter 15 minutter etter at e-posten ble sendt. Dersom din link har blitt deaktivert, vil du fortsatt kunne logge deg inn i RAYVN gjennom nett og mobilappen. Dersom loggen fortsatt er aktiv, vil du få tilgang til loggen, og kunne bidra til å håndtere hendelsen.