Når en hendelse har blitt lukket, kan du velge å laste ned en rapport. Klikk på "Vis avsluttede hendelser". 


I listen over lukkede hendelser kan du klikke på "Hent rapport". Dette vil generere en rapport fra hendelsen som du kan bruke for dokumentasjon eller evaluering senere. Det er også mulig å få rapporter fra hendelser ved å bruke den mer avanserte rapport-modulen. Rapportarkivet lar deg hente rapporter fra hendelser ved å bruke ulike filtre. For eksempel hendelser av en spesifikk type fra en spesifikk dato. Du kan også skille mellom rapporter som er fra øvelser og reelle hendelser.