Når en hendelse har blitt lukket, kan du velge å laste ned hendelsesloggen. Klikk på "Vis avsluttede hendelser". 


I listen over lukkede hendelser kan du klikke "Last ned logg". 

Dette vil generere en logg fra hendelsen som du kan bruke for dokumentasjon eller evaluering senere. Det er også mulig å laste ned hendelseslogger ved å bruke arkivet.


Du kan bruke ulike filtre for å finne spesifikke hendelser. For eksempel hendelser av en spesifikk type fra en spesifikk dato. Du kan også skille mellom hendelser som er fra øvelser og vanlige logger. 
Klikk på nedlastingsikonet for å laste ned hendelsesloggen.