Når en logg opprettes, vil RAYVN automatisk varsle lag og deltakere gjennom fire forskjellige varslingskanaler. 

De er: automatiserte anrop, e-post, mobil-notifikasjoner fra appen, og SMS. 
Automatiske anrop

Når en logg startes, vil RAYVN automatisk ringe hver bruker. Innen et par sekunder vil brukeren motta en automatisert telefonsamtale fra RAYVN som vil fortelle brukeren at de må logge inn i deres RAYVN-konto fordi de trengs i en hendelse. Meldingen vil gjentas helt til brukeren legger på. 
E-post 

I tillegg til de automatiske anropene, vil en e-post med beskrivelse av hendelsen bli sendt ut til brukernes regisrerte e-postadresse i RAYVN. I denne e-posten vil brukeren få mulighet til å enten godta eller avslå invitasjonen til å bli med i en logg. RAYVN måler automatisk svarene fra alle deltakerne, og kategoriserer dem i loggen. 
App-varslinger

Push-varslinger vil vli sendt ut gjennom mobil-appen innen få sekunder etter at loggen er opprettet. Den vil, i likhet med e-postene, inneholde en kort beskrivelse og tittel for loggen. Logg inn i din RAYVN-konto på mobilen din for å bli med i loggen. SMS

En SMS som inneholder beskrivelse av situasjonen vil bli sendt ut fra et lokalt telefonnummer. Du kan svare på meldingen med for eksempel "Ja" eller "Nei". RAYVN vil automatisk kategorisere alle svarene fra deltakere. 
Legg merke til at dine lag og deltakere ikke nødvendigvis trenger å bli varslet i alle fire kanaler. Du kan enkelt velge hvilke kanaler hver deltaker skal varsles gjennom i "Kontoinnstillinger". 

Gå deretter inn på "Lag", velg laget du vil endre, og skreddersy hvilke varslingskanaler hvert medlem av hvert lag skal nås gjennom.