For å begynne å bruke den strategiske modulen i RAYVN, må du lage ulike loggnivå. Loggnivå gir muligheten til å dele inn organisasjonen din i ulike grupper, som får tilgang til loggnivåer i sine grupper. 

Det går an å gi brukere tilgang til flere loggnivåer. 


Sørg for å sjekke at din organisasjon har et abonnement som inkluderer den strategiske modulen. Har dere ikke den, ta kontakt med oss. 1.Klikk på ikonet for innstillinger, øverst i høyre hjørne. 2. Velg "Prosjektinnstillinger".


3. Klikk på "Loggnivå". Dersom du ikke ser dette alternativet, kan det hende at din organisasjon ikke har tilgang til den strategiske modulen. 4. Klikk på "Opprett" i seksjonen "Loggnivå". 5. Skriv inn et navn/en tittel på loggnivået. Sørg for at navnet er beskrivende, slik at det er enkelt for medlemmene i din organisasjon å gjenkjenne nivået dersom de må navigere mellom loggnivåer under en hendelse. Du burde navngi loggnivået på en måte som gir mening for hvordan organisasjonen din er organisert. 6. Klikk på "Farge". Fargen på loggnivået ditt er viktig. Å ha ulike farger på loggnivåene gjør det enklere å skille mellom de ulike loggnivåene. Det er også enklere å gjenkjenne hvilke loggnivå ulike meldinger blir sendt fra, dersom en skulle behøve å dele innlegg fra loggstrømmen mellom loggnivåene. 


Velg en farge i fargevelgeren, og klikk til slutt "Lagre loggnivå". 


7. Du vil nå kunne se listen over de ulike loggnivåene i din organisasjon. Det neste steget er å legge lagene dine inn i ulike loggnivå.