Kontoinnstillinger

Sett opp din organisasjon i kontoinnstillingene
RAYVN kan settes opp etter hvordan din organisasjon ønsker. Det aller meste av disse innstillingene gjøres under "Kontoinnstillinger". Klikk på ta...
Fri, 24 Mai, 2024 ved 8:54 AM
Opprett brukere
For å kunne lage nye brukere i RAYVN, må du være tildelt en av de følgende rollene:  Kundeadministrator - kan endre alle brukere i en konto. Gruppeadmi...
Tue, 23 Apr, 2024 ved 10:18 AM
Opprett lag
For å kunne varsle deg og dine kollegaer om en hendels, må man være tildelt et lag. RAYVN kommer med et standardlag, men du kan lage så mange lag du ønsker....
Thu, 3 Mar, 2022 ved 2:05 PM
Opprett loggmal
Å lage loggmaler er en viktig del av å forberede din organisasjon på enhver type hendelse. En loggmal inneholder:  Tittel og beskrivelse av en hendelse...
Thu, 17 Jun, 2021 ved 3:11 PM
Opprett sted
Et sted i RAYVN kan være alt ifra lokasjonen til hovedkvarteret til din organisasjon, lokasjoner til kjente bygninger og fabrikker, til et ulykkessted eller...
Thu, 17 Jun, 2021 ved 3:43 PM
Sett opp hierarki for din organisasjon i RAYVN
I RAYVN sitt hierarkisystem kan enhver organisasjon bygge en struktur for sitt selskap, med deres foretrukne terminologi. Dette vil si at brukere, lag ...
Fri, 18 Jun, 2021 ved 8:57 AM
Importer kontakter
Du kan importere kontakter til RAYVN gjennom kontoinnstillingene. Klikk på "Kontoinnstillinger" og deretter "Kontakter".  Kl...
Thu, 10 Aug, 2023 ved 8:15 AM
Redigere møtemaler
Å bruke møtemaler kan være nyttig for din organisasjon dersom dere ønsker å bruke møter som har spesifiserte punkter og struktur som må gjennomgås i møtet. ...
Fri, 4 Mar, 2022 ved 1:19 PM
Hvordan opprette rom
For å benytte seg av ulike rom i RAYVN, må disse opprettes. Rom gir muligheten til å dele inn organisasjonen din i ulike grupper, som får tilgang til rom i ...
Thu, 3 Mar, 2022 ved 2:04 PM
Knytt lag til rom
For at lag skal kunne operere innen de ulike rommene, må du gi dem tilgang til rommene de skal operere i.  Hvert lag må være knyttet til i hvert fall et...
Thu, 3 Mar, 2022 ved 2:04 PM