For å benytte seg av ulike rom i RAYVN, må disse opprettes. Rom gir muligheten til å dele inn organisasjonen din i ulike grupper, som får tilgang til rom i sine grupper. 

Det går an å gi brukere tilgang til flere rom. 1.Klikk på ikonet for innstillinger, øverst i høyre hjørne. 2. Velg "Prosjektinnstillinger".


3. Klikk på "Rom".4. Klikk på "Opprett" i seksjonen "Rom". 5. Skriv inn et navn/en tittel på rommet. Sørg for at navnet er beskrivende, slik at det er enkelt for medlemmene i din organisasjon å gjenkjenne rommet dersom de må navigere mellom ulike rom under en hendelse. Du burde navngi rommet på en måte som gir mening for hvordan organisasjonen din er organisert. 6. Klikk på "Farge". Fargen på rommet ditt er viktig. Å ha ulike farger på rommene gjør det enklere å skille mellom de ulike rommene. Det er også enklere å gjenkjenne hvilke rom ulike meldinger blir sendt fra, dersom en skulle ha behov for å dele innlegg fra loggstrømmen mellom rommene. 


Velg en farge i fargevelgeren, og klikk til slutt "Lagre rom". 


7. Du vil nå kunne se listen over de ulike rommene i din organisasjon. Det neste steget er å legge lagene dine inn i ulike rom.