For at lag skal kunne operere innen de ulike rommene, må du gi dem tilgang til rommene de skal operere i. 


Hvert lag må være knyttet til i hvert fall ett rom, men kan også være knyttet til flere. 


Når et lag blir knyttet til et rom, vil de kunne legge til loggoppføringer på det spesifikke rommet, og selvsagt se alt som foregår der. Dersom et lag blir knyttet til flere rom, kan de enkelt bytte mellom de ulike rommene og få oversikt over hva som foregår i de ulike rommene. De kan bytte rom ved å klikke på en bryter som viser rommet de er i, øverst ved siden av tittelen på loggen. 

Brukere og lag kan dele loggoppføringer til rom de ikke selv er knyttet til, men kan ikke følge med på eller lese innhold i andre rom de ikke er medlem av. De kan også motta innlegg som deles fra andre rom til dem. For å knytte et lag til et rom, gjør følgende: 

  1. Klikk på "Innstillinger" øverst i høyre hjørne av skjermen, og klikk deretter på "Kontoinnstillinger".
  2. Gå til "Lag"-fanen og klikk på laget du ønsker å knytte til et rom. Finn så seksjonen for "rom"
  3. Klikk på "Tildel rom", og velg rommet laget skal knyttes til. Du kan knytte laget til flere rom.
  4. Du kan også fjerne et rom fra laget ved å klikke på det lille røde krysset ved siden av navnet på rommet laget er knyttet til.

Når du har lagt til alle rommene til laget, klikk "Lagre". 


Endringene i tilgang til rom for et lag vil kun påvirke fremtidige logger. 

Dersom du ønsker å få endringene til å gjelde i en gammel logg, må du fjerne laget fra loggen og legge dem til på nytt.