For å registrere en telefonsamtale hos Pårørendesenteret, klikk på "Registrer ny samtale". 
Legg inn kontaktinformasjon, inkludert navn og telefonnummer. Klikk "Registrert innringer" for å lagre informasjonen. Deretter, klikk "Fortsett samtalen". 

Du kan oppdatere informasjonen dersom noe ikke stemmer. 


Du kan nå legge til "Samtalenotater" i tekstfeltet. Her kan du legge inn et sammendrag av samtalen, hva personen(e) ønsket å vite, og hva slags informasjon du har delt med innringeren.


Vanligvis handler samtalen om berørte personer. Dersom det ikke er noen berørte personer registrert ennå, kan du klikke på "Legg til berørt person".


Legg til informasjon om den berørte personen innringeren er knyttet til. Legg inn navn, og evt. informasjon som er relevant å legge inn. Klikk deretter "Registrer". 


Du kan nå velge "Relasjon" mellom den berørte personen og den pårørende. Ved siden av "Valgte berørte person", vil du se en boks hvor du kan skrive inn " Y is....of X". Her ser du "Person Navnesen (den berørte) is søster of Navn Navnesen (den pårørende)". 

Klikk på det tomme feltet, og begynn å skrive inn hvilken relasjon det er mellom den pårørende og den berørte. Det kan være: 


  • Sønn
  • Datter
  • Kollega
  • Ektefelle
  • Far
  • Mor
  • Osv.


Når du har definert relasjonen mellom innringeren og den berørte personen, klikk "Lagre". Du har nå lagt til en pårørende person. Dersom det er mer enn en pårørende til en berørt person, kan du legge til flere pårørende. 


Når du er ferdig med samtalen, klikk "Avslutt samtale". Samtalen vil nå bli loggført i samtaleloggen på venstre side av pårørendesenteret.Du vil også kunne se det totale antallet innringere, berørte personer, og håndterte samtaler. 

Dersom du klikker på "Se liste" under disse tallene, vil du se lister over personer som har blitt registrert. Om du klikker på noen av disse, vil loggfilteret filtrere ut samtaleloggene som er knyttet til de valgte personene.