Når du er i en aktiv logg kan du sende meldinger via SMS og e-post. 


Klikk på ikonet for "send melding" som ser ut som et papirfly, øverst i høyre hjørne.


Når du har klikket på dette ikonet kan du søke etter individuelle lag, brukere, og kontakter fra kontaktlisten oms du ønsker å sende en melding til. 


Det er også mulig å velge "Send til alle medlemmer av aktive lag". Dette vil varsle alle som har blitt invitert til denne spesifikke loggen. 


Skriv inn navnet på laget, personen eller kontakten du ønsker å sende melding til. Du kan også kombinere flere mottakere, så du for eksempel sender til en gruppe, og en enkelt person. 


Skriv meldingen inn i meldingsfeltet, og deretter velger du leveringsmetode. Du kan velge å sende meldingen via e-post, SMS, eller begge deler. Du kan fjerne alternativene ved å klikke på ikonene. 

Når du er ferdig, klikk på "Send melding".