Andre relevante artikler

Lukk en logg
Når du er ferdig med å bruke en logg, og ikke trenger å legge til noe mer, kan du lukke loggen.  Dette kan gjøres fra innsiden av den aktive loggen, eller ...
Fri, 14 Mai, 2021 ved 10:26 AM
Send en melding
Når du er i en aktiv logg kan du sende meldinger via SMS og e-post.  Klikk på ikonet for "send melding" som ser ut som et papirfly, øverst i h...
Thu, 21 Mar, 2024 ved 10:42 AM
Dele filer
I enkelte tilfeller kan det hende du ønsker å dele filer med laget ditt i tilfelle en kritisk hendelse bryter ut. Du kan legge til filer i en loggmal. Da vi...
Wed, 30 Aug, 2023 ved 9:57 AM
Lenker i RAYVN
Dine eksterne ressurser kan nå nås gjennom RAYVN. Disse ressursene kan være filer/ressurser fra ditt skylager, andre nettjenester osv.  Du kan være enda be...
Mon, 2 Mai, 2022 ved 2:29 PM
Massevarsling
Denne funksjonen kommer i form av en modul, og er laget for å kunne sende ut store mengder SMS-varslinger på kort tid. Siden denne funksjonen er utvikle...
Wed, 22 Feb, 2023 ved 8:42 AM
Varslingssenteret ("øyet")
Varslingssenteret kan du finne ved siden av innstillingene, og ikonet for det ser ut som et øye. Hva er varslingssenteret? Varslingssen...
Tue, 5 Mar, 2024 ved 1:27 PM