Du kan legge til enkelte brukere i en aktiv, pågående logg, dersom du ønsker. Dette vil ikke endre konfigureringen til lagene dine for godt. Brukeren vil bare få tilgang til/ bli fjernet i den aktive loggen. 


  1. Åpne den aktive loggen. 
  2. Klikk på lagstatus-ikonet, øverst til høyre på skjermen. 
  3. Klikk "Lag". 
  4. Velg laget der du vil legge til eller fjerne en person. 


Legg person til i et lag

  1. Klikk "Legg til person".
  2. Du vil nå se en liste over tilgjengelige brukere. Dersom listen er lang, kan du filtrere ut den personen du søker etter ved å begynne å skrive inn navnet deres i søkefeltet. For å legge dem til, klikk på plusstegnet ved siden av navnet deres. 
  3. Du vil også få muligheten til å legge ved en beskjed til brukeren du legger til. Du kan for eksempel forklare situasjonen og hva som foregår, slik at de kan forberede seg når de får beskjeden.


Fjerne en person

Du kan velge å fjerne en person fra loggen ved å klikke på laget personen er en del av, og klikke på det røde krysset ved siden av navnet deres. 

Du får nå valget om du ønsker å legge ved en melding til personen du skal fjerne, eller om du ønsker å fjerne personen uten å legge ved en melding. 

Ved å fjerne en bruker mister brukeren tilgang til den spesifikke loggen. Brukeren vil fortsatt være i laget de tilhører. De vil fortsatt inkluderes i neste logg du lager hvor du inkluderer det samme laget. 


Dersom du ønsker å fjerne dem fra laget, må dette gjøres i "Kontoinnstillinger".