Lagstatus

Hvordan se status på lag/deltakere
Når en logg har blitt laget, og notifikasjonene har blitt sendt ut, vil RAYVN automatisk måle respons fra deltakere og kategorisere dem. Du trenger ikke bru...
Thu, 12 Okt, 2023 ved 10:59 AM
Legg til lag i en eksisterende logg
Du kan legge til flere lag i en logg når som helst. Klikk på feltet som viser lag/deltakerstatus øverst i høyre hjørne, eller klikk på "Lag" i ver...
Fri, 10 Des, 2021 ved 12:53 PM
Fjern et lag fra en logg
Du kan fjerne et lag fra en åpen logg når som helst. Etter at du har gjort dette, vil laget ikke lenger kunne se innholdet i loggen.  Klikk på symbolet...
Fri, 10 Des, 2021 ved 12:58 PM
Legg til/fjern en bruker i en eksisterende logg
Du kan legge/fjerne til enkelte brukere i en aktiv, pågående logg, dersom du ønsker. Dette vil ikke endre konfigureringen til lagene dine for godt. Brukeren...
Mon, 25 Sep, 2023 ved 8:06 PM