Funksjoner
Nett
App
Start logg/lagstatus 
Start logg

Lag hendelser, også nedover i hierarkiet

Oversikt over alle tilgjengelige ressurser
Legge til ekstra brukere i åpen logg
Tasks
Fullføre en hendelse og en deloppgave

Lage nye oppgaver

Velge prioritering for en oppgave
Sette tidsfrist for en oppgave
Hjelpe andre lagmedlemmer å fullføre oppgaver
Overblikk over fullførte oppgaver
Legge til kommentar til fullførte oppgaver

Legge til fil/bilde til fullførte oppgaver

Lage nye deloppgaver
Feed

Poste bilde og tekst i loggstrømmen

Markere innlegg med "Frigitt informasjon" eller "Nøkkelhendelse".
Legge ut loggoppføring på vegne av andre
Map
Definer posisjon med adressesøk eller koordinater i kartet når du oppretter en logg.
  
Oversikt over ressursene i kartet
GPS-sporing av brukerens enhet
Incident
Opprett ny hendelse
Legg til tekst/bilde i en hendelseslogg
Sette adresse/GPS-koordinat for en hendelse

Fullfør en oppgave knyttet til hendelse
Knytt oppgave til hendelse

Meetings / Current status
Aktiver/start nytt møte

Legg informasjon til i "Nåværende status"

Files
Laste opp filer til RAYVN
Ta bilde og laste opp
Send message
Send tekstmelding (SMS til brukere i RAYVN)

Reports
Tilgang til rapporter

Account settings
Lag maler og sett opp din beredskapsgruppe i kontoinnstillingene