Mange kritiske hendelser vil også påvirke en organisasjons samvirkeaktører. Derfor er det viktig å kunne legge dem til i loggen til en hendelse, for å kunne holde dem oppdatert på situasjonen mens den utvikler seg. 

Samarbeidet mellom organisasjon og samvirkeaktør kan for eksempel gå ut på å håndtere situasjonen sammen, eller så kan det være at organisasjonen kun trenger å holde samvirkeaktøren oppdatert på situasjonen. 


I RAYVN kaller vi ulike samarbeidspartnere en organisasjon for "Samvirkeaktører". 


Eksempler på samvirkeaktører kan være: 


  • Søsterselskap 
  • Naboselskap (selskap i nærheten av ditt selskap/ organisasjon)
  • Kunder
  • Tjenestetilbydere
  • Nødetater
  • Eksterne konsulenter
  • Media / Presse
  • Eiere
  • Osv.


Tradisjonelt sett har man koordinert med eksterne samarbeidspartnere / samvirkaktører blitt gjort manuelt ved å holde dem oppdatert gjennom telefonsamtaler, e-poster osv. Dette har måttet blitt gjort i tillegg til å håndtere den kritiske hendelsen innad i organisasjonen. RAYVN kan tilby en alt-i-ett-løsning for å håndtere enhver hendelse både internt og eksternt. Du vil kunne varsle og kommunisere med både dine egne interne lag, og med eksterne samvirkeaktører. 


Denne funksjonen er tilgjengelig for alle brukere av RAYVN. 


Du kan også koble opp samvirkeaktører som ikke selv er kunder hos RAYVN ennå. De vil få en enkel RAYVN-bruker som de kan bruke til å samarbeide med deg. De vil ikke kunne bruke RAYVN selv internt i deres egen organisasjon, med mindre de velger å legge til flere brukere.