Hvis du har koblet til samvirkeaktører i kontoinnstillingene dine, kan du enkelt invitere en eller flere samvirkeaktører til å samarbeide i aktive logger i RAYVN. 
Først, gå til en aktiv logg i RAYVN mobil-app. Deretter, klikk på meny-ikonet øverst til høyre. Trykk deretter på "Samvirkeaktører" i menyen. Du vil nå se en liste over alle samvirkeaktørene du har lagt til i denne loggen. Dersom du ikke har lagt til noen, vil listen være tom. For å legge til samvirkeaktører, klikk på den grønne sirkelen med et "+"-ikon. 

Du kan også klikke "Mobiliser samvirkeaktører"/ "Mobilize stakeholders" dersom det ikke ligger noen samvirkaktører i listen fra før av. 

Du kan også velge å legge til et notat om samvirkeaktører eller om situasjonen generelt her, ved å klikke på "add note".  Velg deretter de samvirkeaktørene (eller stakeholders) du ønsker å invitere til loggen, og klikk "Mobilize stakeholders". 


Når du sender ut invitasjon til å samarbeide med samvirkeaktører, vil du få en advarsel. Den forklarer at når du sender ut invitasjone(ne), vil samvirkeaktøren bli varslet og bli bedt om å bli med i din logg. 


Når du har sendt ut invitasjoner vil statuslinjen se slik ut:


Etterhvert som samvirkeaktørene godtar/avslår invitasjonen din, vil statuslinjen oppdateres. De ulike statusene kan se slik ut: De ulike statusene betyr dette: 


  • Participating: Her har samvirkeaktøren mottatt invitasjonen, og godtatt å bli med i loggen.
  • Pending response: Dette betyr at samvirkeaktøren har mottatt din invitasjon til å samarbeide, men at de ikke har svart på invitasjonen ennå.
  • Not participating: Dette betyr at mottaker har mottatt din invitasjon, men har avslått den. Du kan velge å klikke "Remobilize" for å sende ut invitasjon til dem på nytt.
  • Withdrawn: Samvirkeaktøren har akseptert din invitasjon til å samarbeide, men har lukket loggen. Legg merke til at du også kan klikke "Remobilize" her for å sende ut invitasjonen på nytt.
  • Not connected: Dersom samvirkeaktøren er markert med "Not connected" betyr det at de ikke har en gyldig samarbeidsavtale med din organisasjon i RAYVN.