RAYVN bruker flere lokale telefonnummere for å sende ut notifikasjoner gjennom tekstmelding/SMS og telefonanrop. Dersom du ønsker at telefonen din skal gjenkjenne varslene som "RAYVN" sine, skann denne QR-koden med telefonen din. 

Du vil da bli spurt om å legge til RAYVN som kontakt på telefonen din. 

Om du gjør dette, vil fremtidige notifikasjoner fra RAYVN bli identifisert som "RAYVN", og ikke bare et ukjent nummer. 
For å lese mer om dette, klikk her.