Hva er nytt i RAYVN?

Vi tilbyr nå 24/7 telefon- og chat-støtte
RAYVN tilbyr nå alle kunder kundestøtte over telefon og chat, i tillegg til e-post og online ticket support.  Chatstøtten er tilgjengelig på våre suppor...
Tue, 1 Jun, 2021 ved 12:54 PM
Legg til RAYVNs kontaktinfo på telefonen din
RAYVN bruker flere lokale telefonnummere for å sende ut notifikasjoner gjennom tekstmelding/SMS og telefonanrop. Dersom du ønsker at telefonen din skal gjen...
Mon, 27 Nov, 2023 ved 2:32 PM
Grupper som samvirkeaktører/interne samvirkeaktører
RAYVN har nå fått en ny funksjon hvor du kan legge til interne grupper som samvirkeaktører.  Mange av våre brukere har både interne og eksterne nettv...
Fri, 17 Jun, 2022 ved 9:57 AM
Du kan nå endre en brukers e-post
Nå kan du endre e-posten til brukeren din! Dette gjøres fra profil-innstillingene på din brukerkonto.  Endring av e-post kan kun gjøres fra innsiden...
Fri, 4 Jun, 2021 ved 9:42 AM