Statustavlen er en funksjon i RAYVN som tillater brukere å dele viktige nåværende statusverdier med samvirkeaktører. Den gjør også at det er enkelt å få oversikt over statusverdier til enhver tid i loggen. 


For å feste en statusverdi til tavlen må du: 


  1. Gå inn på en "aktiv logg" i RAYVN. 
  2. Klikk på "Nåværende status"-feltet, og skriv inn navn på en status, og verdien av statusen. Velg statusen du vil feste til tavlen.
  3. Når du har skrevet inn en status og verdien for den, kan du klikke på de tre prikkene ved siden av statusverdien. Der kommer en nedtrekksmeny hvor du kan velge "Fest på tavlen".
  4. Når du fester noe til tavlen i loggen, vil det også være synlig for samvirkeaktører. Vær sikker på at du ønsker å dele denne verdien slik at samvirkeaktører også kan se den. RAYVN vil spørre om du er sikker på om du ønsker å dele denne statusverdien på tavlen før du går videre.
  5. Når du har festet statusverdien til tavlen bør det se slik ut:
    Her kan du se hvem som har festet verdien til tavlen, og når den ble publisert. Du kan alltids oppdatere verdien etterhvert ved å klikke på de tre prikkene ved siden av statusverdien, og trykke "Oppdater verdi".Etterspør en statusverdi


Dersom du har blitt lagt til som en samvirkeaktør, kan du be om en statusverdi, og feste den på tavlen. 

Du kan etterspørre en statusoppdatering fra loggen du har blitt lagt til i ved å gå inn på "Nåværende status"-feltet, skrive inn navnet på statusen du vil etterspørre, og deretter trykke på de tre prikkene ved siden av statusverdien. 

Her vil du finne "Be om statusrapport". Når du klikker på den knappen blir hele feltet du har spurt om statusoppdatering for gult. Laget du har sendt forespørselen til vil få en varsel om at du har bedt om statusrapport. 


De kan deretter legge inn verdien for statusrapporten, og sende det inn. Etter at du har spurt om statusoppdateringen kan du ikke selv endre verdien av den. 


Du kan deretter velge å feste statusverdien til tavlen ved å følge de samme stegene som tidligere i artikkelen. 

Du kan ikke feste verdien på statusverdier du ikke har lagt inn, og andre kan ikke feste verdier til tavlen som du har lagt inn. 


Som samvirkeaktør kan du også skrive inn egne statusverdier, og feste dem til tavlen.