Tavlen

Se nåværende status
I "Nåværende status"-feltet kan du legge til flere verdier som beskriver nåværende statuser i situasjonen.  Denne seksjonen er ment som en rask m...
Wed, 12 Mai, 2021 at 2:59 PM
Hvordan feste statuser på tavlen
Statustavlen er en funksjon i RAYVN som tillater brukere å dele viktige nåværende statusverdier med samvirkeaktører. Den gjør også at det er enkelt å få ove...
Tue, 11 Mai, 2021 at 2:28 PM