Tavlen

Se nåværende status
I "Nåværende status"-feltet kan du legge til flere verdier som beskriver nåværende statuser i situasjonen.  Denne seksjonen er ment som en rask m...
Tue, 21 Mar, 2023 ved 9:51 PM
Hvordan feste statuser på tavlen
Statustavlen er en funksjon i RAYVN som tillater brukere å dele viktige nåværende statusverdier med samvirkeaktører. Den gjør også at det er enkelt å få ove...
Mon, 7 Mar, 2022 ved 5:51 PM