Når du lager en ny bruker, får de tilsendt en link til deres e-post som de må trykke på for å verifisere e-postadressen og lage et passord til brukeren sin. 

Denne linken er tidsbegrenset, og etter 48 timer vil ikke linken lenger fungere. 

Dersom dette skulle skje kan du sende dem en ny brukerinvitasjon ved å følge disse stegene: 


  1. Gå til "Innstillinger" i RAYVN og klikk "Kontoinstillinger".
  2. Klikk deretter på "Brukere", og finn brukeren du ønsker å sende ny invitasjon til. Under profilbildet deres ligger det en knapp som heter "Send ny invitasjon". Invitasjonen vil da bli sendt til den personens e-postadresse igjen. Dersom de ikke skulle finne invitasjonen, minn dem på å sjekke spam-filteret sitt, og sjekk også at e-postadressen som er lagt inn hos brukeren stemmer.