Når du oppretter en ny bruker i RAYVN, kan du velge hvilket nivå av tilgjengelighet brukeren skal ha. 

På samme måte som du kan sette opp et hierarki for grupper i RAYVN, kan du velge hvor mye tilgang enhver bruker skal ha. 
De ulike nivåene for tilgjengelighet hos en bruker er: 


  • Global- globale brukere er tilgjengelige i alle grupper.
  • Regional- Regionale brukere er tilgjengelige i deres egne grupper, og undergrupper hos den gruppen.
  • Lokal- Lokale brukere er bare tilgjengelige i deres egne grupper.
For å endre brukeres nivå av tilgjengelighet, gå til innstillinger og klikk "Kontoinnstillinger". Deretter, klikk på "Brukere", og velg brukeren du ønsker å endre. 


Klikk på "Brukerens tilgjengelighet", og velg det nivået du ønsker at brukeren skal ha. 

Når du er ferdig, klikk "Lagre", og så vil endringene bli lagret.