Dersom du ønsker å endre e-postadressen til brukeren din, kan du gjøre det ved å gå til profilinnstillingene dine.Deretter går du til feltet som heter "E-post", sletter den gamle e-postadressen, og skriver inn den nye du ønsker å bruke. Når du har skrevet inn den nye e-postadressen vil du se en varsel som viser at du akkurat har byttet e-post. Dobbeltsjekk at du har skrevet inn korrekt e-postadresse før du lagrer. 


Når du er ferdig, klikk "Lagre". Dersom du behøver å endre passord, kan du lese mer om det her