Denne artikkelen inneholder en enkel oversikt over de forskjellige verktøyene du kan benytte i en aktiv logg i RAYVN. 

For å lese mer om hvert verktøy, klikk på lenkene under. Innhold

 • Oppgaver
 • Lag
 • Kart
 • Hendelser
 • Samvirkeaktører
 • Nåværende status
 • Pårørende
 • Filer
Oppgaver


I seksjonen "Oppgaver" har du full oversikt over alle oppgaver som er lagt ut i loggen. Du kan se hvilke oppgaver som er tildelt deg, hvilke oppgaver som må gjøres, og hvilke oppgaver som er fullførte. 

Du kan også redigere oppgaver, dersom du for eksempel ser at noe er skrevet feil. For å gjøre det klikker du på oppgavenavnet, gjør endringene du ønsker, og klikker på den blå haken for å lagre endringene. 


Du kan også tildele oppgaven til en spesifikk person, velge prioritetsgrad for oppgaven, og sette en tidsfrist dersom oppgaven er tidssensitiv. 


Når noen fullfører en oppgave, er det mulig å se hvem som har fullført oppgaven og når den ble utført. Lag

I seksjonen til høyre for oppgaver, finner du "Lag". Her finner du full oversikt over lagene som er med i loggen, hvem som er med i hvert lag, og alle deltakerne i loggen.
Du kan også se nåværende status til hver deltaker, og dermed se om de er i aksjon, har bekreftet eller avslått invitasjonen til å bli med i loggen, eller om de ikke har svart ennå. 


Dersom du ønsker å legge til flere deltakere eller lag i loggen, kan du også gjøre det herfra. 

For å legge til en enkelt deltaker som ikke eksisterer i et lag i loggen, må du klikke på et lag og deretter trykke på "legg til deltaker". Dette vil ikke gjøre at personen legges til laget permanent, men gjelder bare for den aktuelle loggen. Grunnen er at en deltaker må være knyttet til et lag for å kunne delta i loggen. 


Du kan også fjerne personer ved å klikke på det røde krysset ved siden av navnet deres. 

Dersom du ønsker å fjerne et helt lag fra loggen, kan du gjøre det ved å klikke på den røde boksen med en dør til høyre for lagnavnet til et lag. 
Kart

Til høyre for "Lag" finner du kartet. Her kan du se posisjonen for loggen, dersom det er angitt, og eventuelle nye hendelser som oppstår i loggen. Posisjon kan angis ved å skrive inn GPS-koordinater, adresse, eller ved å klikke på posisjonen i kartet. 


Du kan også se posisjonen til deltakere som deltar gjennom RAYVN-appen, dersom de har aktivert denne funksjonen. Hendelser

Hendelses-fanen finner du til høyre for kartet. Her har du full oversikt over alle pågående hendelser som er opprettet i loggen. Denne funksjonen er ment for å brukes dersom det oppstår hendelser knyttet til den større hendelsen. 


Du kan knytte egne lag til å håndtere hendelsene, lage egne oppgavelister for hendelsene, og skrive oppdateringer som kun er relatert til den spesifikke hendelsen. 


Alle loggoppføringer, oppgaver og oppdateringer havner i hovedloggstrømmen på venstre side i RAYVN, men dersom du går til loggstrømmen for hendelsen, vil du bare se oppføringer knyttet til den spesifikke hendelsen. 

Samvirkeaktører

Under denne fanen finner du oversikt over alle samvirkeaktørene som er invitert til å delta i loggen. På samme måte som lag kan du her se status på om samvirkeaktørene deltar eller ikke, og du kan også mobilisere flere samvirkeaktører ved å klikke på knappen "Mobiliser samvirkeaktører". 


Nåværende status

I seksjonen "Nåværende status" kan du når som helst oppdatere status og oversikt over ulike nøkkelverdier som er relevante for hendelsen. Dette kan innebære alt fra antall tilgjengelige ressurser, antall savnede, eller lignende. 


Du kan også bruke statusfelt til å feste informasjon på tavlen, slik som her:Pårørende

Dette er et verktøy som kun er tilgjengelige for kontoer som abonnerer på pårørendemodulen til RAYVN. 

Med dette verktøyet kan man opprette et pårørendesenter, og lage oversikt og samle informasjon om pårørende knyttet til personer i en hendelse, og man kan loggføre samtaler med pårørende. Her kan man håndtere informasjonsflyt mellom pårørende og påvirkede i en hendelse. Filer


I den siste fanen finner du en oversikt over alle filer som er lastet opp i loggen. Det kan være alt fra for eksempel bilder til rømningsplaner eller telefonlister. Hvis du ønsker å laste opp flere filer, gjør du det gjennom en loggoppføring i loggstrømmen. Du kan også filtrere de opplastede filene etter hvem som har lastet de opp, eller velge om du for eksempel bare ønsker å se bilder som er lastet opp eller dokumenter. 

Søk i loggen

Du kan bruke søkefunksjonen øverst på siden til å finne de ressursene du trenger i loggen. 


Ved siden av papirflyet og knappen for nedlasting av loggen finner du et søkeikon som ser slik ut: 


Trykk på det og begynn å skrive det du søker etter. 

Så snart du begynner å skrive, vil resultater som passer til søket ditt begynne å dukke opp. 

Her er et eksempel på hvordan det kan se ut: På høyre side av hver kategori ser du noen ikoner som lar deg: 


 • Legge lag til i loggen
 • Sende melding 
 • Mobilisere samvirkeaktører
 • Mobilisere ressurser

Lag, Samvirkeaktører og ressurser som allerede er lagt til i loggen, kan ikke legges til i loggen på nytt. 

De vil være synlige i listen over resultater, men knappen til høyre for dem vil være lysegrå og kan ikke trykkes på. Merk at du ikke kan sende meldinger til respondere eller kontakter fra søkefeltet. Du kan kun sende meldinger til brukere i søkefeltet. Dersom du vil sende meldinger til kontakter og respondere, anbefaler vi at du gjør dette ved å bruke papirflyet på vanlig måte.