Verktøylinjen er en liste over de ulike verktøyene du kan bruke i en logg i RAYVN. Du finner den på høyre side av skjermen.

Verktøyene du finner i verktøylinjen er:


  • Oppgaver
  • Lag
  • Kart
  • Samvirkeaktører
  • Nåværende status
  • Hendelser
  • Pårørende
  • Filer


Alle disse siden er er tilgjengelige i verktøylinjen i en aktiv logg. 

Dersom du skulle oppleve at det er for mange verktøy tilgjengelige i verktøylinjen, eller hvis du ser at det er noen verktøy dere ikke bruker i loggene deres, kan du velge å fjerne dem fra verktøylinjen. 

Å gjøre endringer i verktøylinjen er en funksjon som kun er tilgjengelig gjennom nettversjonen av RAYVN, men endringene som gjøres vil også påvirke de tilgjengelige verktøyene i appen. Her er hvordan du kan gjøre endringer i verktøylinjen: 


Endre verktøylinjen i prosjektinstillinger


Steg 1: Gå til "Prosjektinstillinger"

Her finner du en seksjon som heter "Logg-innstillinger". 

Hvis du klikker på denne seksjonen, finner du en liste over verktøy i verktøylinjen deres og kan se om de er aktive eller ikke. 

Steg 2: Velg hvilke verktøy du vil ha i verktøylinjen


Du kan velge hvilke verktøy du vil ha ved å klikke på bryteren på høyre side av verktøyet.

Når bryteren er grønn betyr det at verktøyet er aktivert. Dersom bryteren er grå betyr det at verktøyet er deaktivert. Som du kan se er verktøyene "Oppgaver", "Lag", og "Filer" alltid aktiverte. Dette er verktøy som ikke kan fjernes fra verktøylinjen. Du vil også kunne se seksjonen som heter "Pårørende". Dette verktøyet er bare tilgjengelig for våre kunder som har modulen for pårørende. Å fjerne verktøy vil si at hun funksjonen av dem vil bli skjult i loggene. Tilhørende data vil ikke fjernes. 

Å fjerne verktøy vil også fjerne forskjellige funksjoner. Dersom du for eksempel vil fjerne kartet, vil du ikke kunne posisjonere hendelser eller personer i et kart, og lignende. 


Du kan også endre rekkefølgen på hvordan verktøyene ligger plassert i verktøylinjen. 

For å gjøre det kan du klikke på de to strekene til venstre for verktøyet, og dra verktøyet opp eller ned i listen. 
Steg 3: Lagre dine preferanser. 

På bunnen av siden vil du kunne se en forhåndsvisning av hvordan din nye verktøylinje vil se ut i neste logg. 

For å lagre, klikk "Lagre loggverktøy". 

Nå er endringene klare til neste gang du åpner en logg. 

Endre verktøylinjen fra innsiden av en logg


Det er også mulig å gjøre endringer for en verktøylinje i en aktiv logg. 

Disse endringene vil da kun gjelde for den aktive loggen. 

Brukere som har rollene "Kundeadministrator",  "Gruppeadministrator", og "Loggansvarlig" vil kunne gjøre slike endringer. 


For å gjøre endringer på verktøylinjen fra loggen, klikk på ikonet for verktøy til høyre i verktøylinjen. Slik som i "Prosjektinstillinger" kan du også her fjerne verktøy, eller endre rekkefølgen på dem. 

Du deaktiverer verktøyene ved å klikke på bryteren, og endrer rekkefølgen ved å dra verktøyene opp eller ned i listen, på samme måte som i "Prosjektinnstillinger". 

Husk at du må trykke "Lagre" for at endringene skal aktiveres. 


Endringene du har gjort er synlige for alle brukere i loggen, og endringene trer i kraft samtidig for alle. Det er ingen behov for å oppdatere nettsiden.