Dine eksterne ressurser kan nå nås gjennom RAYVN. Disse ressursene kan være filer/ressurser fra ditt skylager, andre nettjenester osv. 

Du kan være enda bedre forberedt for en hendelse ved å legge ut lenker for eksterne ressurser som kan være nyttige for ulike situasjoner. 


Legg til URL-er og lenker til dine loggmaler ved å enten opprette en ny loggmal, eller ved å oppdatere en eksisterende mal. URL-ene du legger inn i loggbeskrivelsen vil automatisk bli lagt til i "Filer og lenker"-fanen i loggen din. 
URL-er du legger ut i loggstrømmen vil også automatisk bli lagt til i "Filer og lenker"-fanen. 
Alle URL-er i "Filer og lenker"-fanen vil vise det samme ikonet. Du får enkelt tilgang til filene ved å klikke på hvert ikon. 

Du kan også legge ved et notat under hver URL for å beskrive hva den inneholder, eller hvor den fører. Klikk på "notater" ved siden av ikonet for å legge til et notat. 


De forskjellige filene og lenkene kan festes under "Filer og lenker"fanen. De festede lenkene vil autimatisk bli filtrert over de andre lenkene og filene som ikke er festet. Bruk denne funksjonen til å fremheve de viktigste filene og lenkene. Når du legger URL-er til instruksjonsfeltet under en oppgave, vil URL-ene bli en del av teksten. URL-er som legges til på denne måten vil ikke bli larget under "Filer og lenker".