Ressurser er et hjelpsomt verktøy som kan brukes til å få kontroll over alle ressursene som er tilgjengelig i din organisasjon. 

Alle brukere har tilgang til å se oversikten over ressurser, men denne funksjonen kan også skrus PÅ eller AV for Hendelser og/eller Samvirkeaktører i verktøysinnstillingene. 

I utgangspunktet er denne funksjonen skrudd AV for Hendelser og Samvirkeaktører. 
Opprett en ny ressurs

For å opprette en ny ressurs, gå til Kontoinnstillinger, og deretter "Ressurser". Klikk på "+Opprett ressurs", og fyll deretter inn de følgende feltene: 


  • Navn: Gi ressursen din et navn som er kort, men beskrivende. 
  • Beskrivelse: Gi en kort beskrivelse av ressursen. 
  • Ikon: Velg et ikon som symboliserer ressursen din. Velg gjerne et ikon som er beskrivende for ressursen, slik at det er lettere å kjenne den igjen. 
  • Ressursens tilgjengelighet: Her kan du velge om ressursen skal være tilgjengelig i hele organisasjonen din (global), bare tilgjengelig i din gruppe og dets undergrupper (regional), eller kun tilgjengelig i en gruppe lokalt (lokal). 
  • Sted: Ressurser kan også knyttes til steder du har opprettet i kontoinnstillingene dine. Dette gjør det enkelt å se hvor de befinner seg i kartet. 
  • Tagger: Du kan også knytte ressursen til en eller flere tagger. Dette gjør at den blir enklere å finne, dersom du filtrerer gjennom ressursene dine for å finne ressurser i en spesifikk kategori. 

Knytt ressurser til Steder

Ressurser kan også knyttes til steder opprettet i organisasjonen, for å gjøre det enklere å holde styr på hvor de er. 

I aktive logger, vil du kunne se steder med ressurser i kartet. Brukeren vil kunne klikke på et sted, og derfra se hvilke ressurser som er tilgjengelige, og deretter mobilisere dem derfra. 

Slik vil det kunne se ut fra "Steder" i kontoinstillingene: 
I "Ressurser"-seksjonen vil du se alle de ressursene som er tilknyttet stedet. I øvre høyre hjørne av seksjonen vil du se to hyperlinker hvor du kan opprette en ny ressurs som er tilknyttet stedet, eller legge til en eksisterende ressurs. 


Legg til ressurser i en logg

"Ressurser" er et verktøy som må aktiveres i "Loggverktøy" under "Prosjektinstillinger". I utgangspunktet er verktøyet utilgjengelig, og du må aktivere det ved å klikke på den lille bryteren til høyre for verktøyet: 
Når verktøyet er aktivert vil det være tilgjengelig i alle nye logger. I en aktiv logg vil du se "Ressurser" i verktøylinjen: 


For å legge til flere ressurser, klikk på "Legg til ressurser". 

Deretter velger du de ressursene du vil ha med i loggen. Når ressursene er lagt til i loggen kan du velge om du vil skrive et tilhørende notat, eller legge til ETA (Estimated Time of Arrival)/ATA (Actual Time of Arrival): Du kan også fjerne ressurser fra loggen ved å trykke på de tre prikkene på høyre side av ressursen, og velge "Fjern ressurs". Ressursene du fjerner vil bli samlet i en oversikt under de aktive ressursene dine: 
Midlertidige ressurser

Det er også mulig å opprette midlertidige ressurser. Denne typen ressurser ser ut som, og oppleves som helt vanlige ressurser, men er kun tilgjengelige i den aktive loggen de er opprettet i.


Når loggen lukkes, forsvinner de midlertidige ressursene.  


For å opprette den midlertidige ressursen, klikk "+Opprett midlertidig ressurs". 

Deretter gir du ressursen et navn, en beskrivelse og velger et ikon. Ressurser og Steder i kartet


Når du åpner "Kart" i loggen din, kan det for eksempel se slik ut: I dette eksempelet vil du se posisjonen til loggen, og to "Steder" (i dette eksempelet er det ene Stedet på samme posisjon som loggen). 

Dersom du klikker på en av "Stedene", vil du kunne se de tilgjengelige ressursene på det stedet, og du vil også kunne se en avstandsmåler fra dette stedet til hvor loggen er posisjonert. Altså vil du kunne se avstanden mellom loggposisjonen og ressursen(e) på det stedet. 


For å legge til noen av ressursene fra et "Sted" til loggen din, klikk på den blå pilen til høyre for navnet på ressursen. 

Merk at dersom du allerede har aktivert alle ressursene som er knyttet til dette stedet, vil det ikke stå noen flere ressurser tilgjengelige på dette stedet. Listen vil da se tom ut. Velg posisjon for ressurser i loggen Når du har lagt til ressurser i en aktiv logg, kan du endre posisjonen deres for å vise dem i kartet. 

For å endre posisjonen på en ressurs, gå til fanen som heter "Ressurser", og velg den ressursen du vil endre. 


Klikk så "Angi posisjon", og velg posisjonen ved å skrive inn addressen, skrive inn koordinater, eller ved å bruke piltasten til å trykke på posisjonen i kartet. 
Dersom du trenger å gjøre noen endringer, klikk "Endre posisjon" eller "Fjern posisjon". 

Dersom du fjerner posisjonen til ressursen, vil den forsvinne fra kartet.