Dersom du kalles inn til å delta i en logg fra RAYVN, vil du mest sannsynlig motta varsler fra en eller flere av disse kanalene:   • Automatiske telefonanrop
  • E-poster
  • SMS
  • Pushvarsler fra RAYVN appen
Svar på et varsel


Det er to måter du kan svare på et varsel fra RAYVN. 

Dersom du mottar en e-post kan du svare ved å trykke enten "JA" eller "NEI" på om du kan delta i loggen. 


Dersom du mottar en SMS, kan du også svare ved å sende enten "JA" eller "NEI" for å indikere om du kan delta eller ikke. 

Ved å svare enten "JA" eller "NEI" på e-post eller SMS, vil RAYVN automatisk loggføre responsen din i "Lag"-feltet i den aktive loggen. Deltakerstatusen din vil indikeres i deltakerfeltet, og de som deltar i loggen vil kunne se om du kan delta eller ikke. Merk: dersom du besvarer SMS eller Epost med "JA/NEI", er det bare det første svaret ditt som vil bli registrert av RAYVN. Så dersom du først svarer på varselet med "JA", vil RAYVN registrere at du deltar i loggen. Dersom du etterpå innser at du ikke kan delta, og svarer på e-posten eller SMS med "NEI", vil dette ikke påvirke statusen din. Dersom du logger rett inn i RAYVN og går inn i loggen uten å svare på varselet, vil RAYVN registrere at du er aktiv i loggen, og da automatisk endre deltakerstatusen din til "Deltar". Dersom du ikke kan delta, anbefaler vi derfor at du går til "Lag", finner din bruker, og endrer deltakerstatusen til "Deltar ikke". 


Dette gjør du ved å trykke på ikonet ved siden av din bruker, og velge "Deltar ikke".