Denne seksjonen finner du i Prosjektinnstillingene i RAYVN. 


Du vil kun ha tilgang til denne seksjonen dersom brukeren din har rollen Kontoadministrator.
Her vil du finne informasjon om navn på kontoen,hvilket språk som er valgt for kontoen, hvilken prefiks som er valgt for å festes på alle øvelseslogger, og den forhåndsvalgte kartposisjonen som er valgt for kontoen. 


Som en kontoadministrator kan du gjøre endringer til alle disse seksjonene.


Merk at de endringene du gjør i prosjektinnstillingene vil gjelde for alle brukere i din konto, fordi de er knyttet til selve kontoen, ikke bare din bruker. Dersom du for eksempel ønsker å endre språket i din konto, vil dette påvirke alle systemmeldinger i kontoen. 

Hver enkelt bruker kan velge hvilket språk de ønsker å bruke RAYVN i, men språket som velges i Prosjektinnstillingene vil påvirke kontoen i seg selv, og alle systemmeldinger i kontoen. 
Dersom du bestemmer deg for å gjøre endringer til disse seksjonene, husk å lagre dem ved å trykke "Lagre generelle innstillinger".